มายไอดอล
Advertisement

ไอดอล (อังกฤษ: idol) หมายถึง บุคคลที่เรียกเยาวชนผู้เป็นตัวอย่างที่ดี ในความหมายทั่วไป อาจหมายถึงบุคคลที่ตนชื่นชอบ และ/หรือ ถือเป็นตัวอย่าง

ประเภทของไอดอล[]

ไอดอลแบ่งออกเป็นประเภทหลายประเภทคือ

ดูเพิ่ม[]

ไอดอล หน้านี้เป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการให้ตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดรูปแบบ คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement