มายไอดอล
Advertisement

เน็ตไอดอล (อังกฤษ: Net Idol) เป็นไอดอลประเภทหนึ่ง ที่มีพื้นฐานจากความนิยมในอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์

เน็ตไอดอล หน้านี้เป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการให้ตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดรูปแบบ คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement