มายไอดอล
Advertisement

โพรเทีย (อังกฤษ: Someday) เป็นกลุ่มยูนิตในสังกัด ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์

สมาชิก[]

ซัมเดย์ หน้านี้เป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการให้ตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดรูปแบบ คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement